KUJmf Verein
- Das ungewöhnliche Gleis
in der kleinen Stadt
Willkommen bei KUJmf
Der Verein - KUJmf
Das Vorbild - KURJ
Unsere Fahrzeuge
Links

Unsere Freunde

in Köping:

Das Museum in Köping

Das Touristbüro in Köping

Bil- och teknikhistoriska Samlingarna / Auto und Technikhistorische Sammlungen

Eisenbahnmuséen:

Järnvägshistoriskt Forum / Eisenbahnhistorisches Forum

Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar och Uppsala-Lenna Jernväg /
Der Museumsverein Stockholm-Roslagens Järnvägar und Uppsala-Lenna Eisenbahn

Föreningen Gotlandståget och Gotlands Hesselby Jernväg /
Der Verein Gotlandståget und Gotlands Hesselby Eisenbahn

Nora Bergslags Veteranjärnväg / Nora Bergslags Veteraneisenbahn

Engelsberg Norbergs Järnvägshistoriska Förening / Engelsberg Norbergs Eisenbahnhistorische Verein

Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg / Das Museumsgesellschaft Jädraås-Tallås Eisenbahn

Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum / Grängesbergsbahnens Eisenbahnmuseum

Frövi maskin- och bruksbanemuseum / Frövi Maschinen und Werksmuseum

Museiföreningen Örebro–Svartå järnväg – Svartåbanans vänner /
Der Museiverein Örebro-Svartå Eisenbahn - Svartåbahns Freunde

Betrieb in ehemalige KURJ-Gebäude:

Restaurant Athos, Köping

Gallery Astley, Uttersberg

Lokstallet 1093 / Lokschuppen 1093 - café in Riddarhyttan

in KURJ:s Heimat:

Uttersberg.net - Uttersberg gestern und heute

Riddarhyttans hembygds- och intresseförening / Riddarhyttans Heimatverein

Ekomuseum Bergslagen / Echomuseum Bergslagen

von der Geschichte von KURJ:

Reuterswärdska släktföreningen - der Familienverein Reuterswärd

 

ZURÜCK ZUM ANFANG DER SEITE

Willkommen bei KUJmf