KUJmf Society
- the odd track in the little town
Welcome to KUJmf
The Society - KUJmf
The Railway - KURJ
KUJmf Vehicles
Links

Our friends

in the city of Köping:

The Museum of Köping

The Tourist Agency of Köping

Bil- och teknikhistoriska Samlingarna / the Car and Technology Historical Collections

Nyströmska Gårdens Vänner / Friends of the Nyströmska Buildings

Köpings Brandmuseum / Fire Museum of Köping

among railway museums:

Järnvägshistoriskt Forum / Railway Historical Forum

Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar och Uppsala-Lenna Jernväg /
Stockholm-Roslagens Railways Preservation Society and Uppsala-Lenna Railway

Föreningen Gotlandståget och Gotlands Hesselby Jernväg /
The Train of Gotland Association and Gotlands Hesselby Railway

Nora Bergslags Veteranjärnväg / Nora Bergslags Veteran Railway

Engelsberg Norbergs Järnvägshistoriska Förening / Engelsberg Norbergs Railway Historical Society

Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg / Jädraås-Tallås Railway Preservation Society

Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum / The Grängesberg Lines Railway Museum

Frövi maskin- och bruksbanemuseum / Frövi Machine and Industrial Line Museum

Museiföreningen Örebro–Svartå järnväg – Svartåbanans vänner /
Örebro-Svartå Railway Preservation Society - Friends of the Svartå Line

Svenska Motorvagnsklubben - SMoK / Swedish Railcar Club

in old KURJ buildings:

Restaurant Athos

Gallery Astley

Lokstallet 1093 / The Engine Shed 1093 - café in Riddarhyttan

in the home district of KURJ:

Uttersberg.net - about Uttersberg yesterday and today

Riddarhyttans hembygds- och intresseförening / Riddarhyttan Local Interest Society

Ekomuseum Bergslagen / Bergslagen Ecological Museum

from the history of KURJ:

Reuterswärdska släktföreningen - the Reuterswärd Family Society

 

BACK TO THE TOP OF THE PAGE

Welcome to KUJmf