KUJ museiförening
- det udda spåret i den lilla staden
Välkommen till KUJmf
Aktuellt hos KUJmf!
Föreningen - KUJmf
Förebilden - KURJ
KUJmf:s fordon
Insamlingen
Försäljning
Filmen
Bilder
Länkar

Vilka är vi och vad vill vi?

Köping–Uttersbergs Järnvägs museiförening, KUJmf, är en ideell förening bildad 1975 med hemvist i Köping.

Föreningen har till ändamål att verka för bevarande och levandegörande av materiella och immateriella minnen från Köping–Uttersberg–Riddarhyttans Järnväg, KURJ. Detta ändamål tillgodoses genom följande aktiviteter:

att verka för att få till stånd ett järnvägsmuseum och en museijärnväg i Köping,

att bevara och renovera fordon och övriga ting i föreningens samlingar,

att verka för nedtecknande av berättelser och historier från KURJ,

att genom utgivande av medlemstidningen Uttersbergar’n samla medlemmarna kring ovanstående uppgifter.

 

KUJmf har föreningslokal med utställningslokal i banans gamla stationshus i Köping. Intill stationshuset, som också inrymmer en restaurang, ligger vårt lokstall, som exteriört i huvudsak överensstämmer med det första lokstallet i Köping. I lokstallet förvaras de fordon från banan som finns i vår vård. Utom det enda bevarade ångloket från KURJ och två personvagnar finns också en intressant inspektionsdressin och några cykeldressiner.

 

Gillar du udda smalspår och Bergslagen? Bli medlem!

Medlemsavgiften är 225 kr per år, 200 kr om du är under 16 år eller över 65 år. Då får du bland annat vår medlemstidning Uttersbergar'n som bl.a. innehåller bilder från KURJ och nyheter från KUJmf:s verksamhet, och som utkommer tre-fyra gånger om året.

Du kan även bli ständig medlem i KUJmf för 7500 kr.

Sätt in summan på vårt bankgiro 719-5282,
mottagare KUJ Museiförening.

Framsidorna till tre av de senaste numren av Uttersbergarn

Kontakta oss!

Du kan nå oss via föreningens e-post info@kujmf.se

Vi i styrelsen försöker gärna svara på dina frågor om oss, om föreningen och om förebilden.

Ordförande Anders Nordebring, e-post ordf@kujmf.se

Sekreterare Lotta Sjöberg, e-post sekr@kujmf.se

Uttersbergar'n och PR-man Bernt R. Jansson, e-post red@kujmf.se

Arkivarie Kjell-Åke R. Leijon, e-post arkiv@kujmf.se

 

Vy från vår utställningslokal med dess samling av unika föremål från KUJ/KURJ

Här syns en del av vår utställningslokal där du hittar massor med föremål från KUJ/KURJ:s hela existens.
Foto: Bernt R Jansson

 

ÅTER TILL SIDANS BÖRJAN

Välkommen till KUJmf