KUJ museiförening
- det udda spåret i den lilla staden
Välkommen till KUJmf
Aktuellt hos KUJmf!
Föreningen - KUJmf
Förebilden - KURJ
KUJmf:s fordon
Insamlingen
Försäljning
Filmen
Bilder
Länkar

Omslagets framsida till föreningens nya film om KURJ

Framsidan visar backen från Forshammars station mot Riddarhyttan. Foto Eve Östberg.

Denna film handlar om Köping-Uttersberg-Riddarhyttans Järnväg, KURJ, och några av de industrier som använde järnvägen för sina transporter. KURJ var en på många sätt särpräglad smalspårsbana med den udda spårvidden 1093 mm.

I filmens första avsnitt, Sista tåget (7 min.), följer vi det sista persontåget från Riddarhyttan till Köping på nedläggningsdagen den 31 augusti 1952. Nästa smalfilm, Från Källfallets gruva till Lienshyttan (21 min.), är inspelad 1952 och visar hur malm bryts och blir till sinter i Källfallet för att sedan fraktas till Lienshyttan, där slutprodukten, tackjärn, lastas ut på järnvägsvagnar och lastbilar. Ur spelfilmen Järnets män från 1935 visas några scener (6 min.) från smedjan i Karmansbo och samma orts järnvägsstation med KURJ-tåg. Kring Uttersberg och Hed innehåller några korta smalfilmsavsnitt (2 min.) från sextiotalet, och filmen avslutas med vinterscener (5½ min.) från Riddarhyttans bangård efter att trafiken lagts ned.

Alla filmer har försetts med nyintalad kommentar och finns också i en textad version. Utom Järnets män, som till dels har originalljud, är de eljest stumma.

 

Pris: 230 kr för DVD, 255 kr för VHS.

Priserna ovan inkluderar porto och emballage.

All försäljning sker mot förskottsbetalning till KUJ mf:s plusgirokonto 82 92 86-4 om inte annat överenskommits. Moms ingår i angivna försäljningspriser.

 

Intresserad? Vill veta mer? Maila oss: info@kujmf.se

 

Filmen har producerats med ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen Nya, Riddarhyttans hembygds- och intresseförening, Hembygdsföreningen Karmansbo bruksmiljö och Kolsvaortens hembygdsförening.

 

Omslagets baksida till föreningens nya film om KURJ

Baksidan visar Källfallet. T.v. i bakgrunden laven, t.h. sintringsverket och sinterkajen. Bakom bandtransportören från anrikningsverket kommer linbanan från Persgruvan in. Foto Eve Östberg.

 

 

ÅTER TILL SIDANS BÖRJAN

Välkommen till KUJmf